Magyar English
MEGJELENTEK a feldolgozó üzemek fejlesztését célzó pályázatok min. 200 millió forint vissza nem térítendő támogatással
2024. június 20, csütörtök

 KAP-RD04A-RD04B-1-24 pályázat
Altherm automata biomassza hőközpont és napelemes rendszer

Támogatás értéke

 • min. 200 millió forint vissza nem térítendő támogatás

Pályázat benyújtásának teljes időszaka

 • 2024. szeptember 17. - 2025. május 12.

1.értékelési szakasz:

 • 2024. szeptember 17. - 2024. szeptember 30

Támogatás célja

 • Mezőgazdasági termékek értéknövelését, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó, az élelmiszer-feldolgozás vállalati hatékonyságának növelését előmozdító, továbbá a mezőgazdasági termékek értéknövelésével összefüggő komplex, nagyobb léptékű fejlesztések megvalósulása.

 • Magasabb hozzáadott értékű termékek előállítását célzó, versenyképesebb vállalati, termelési és termékstruktúra kialakítását, optimalizálást elősegítő, valamint piaci keresletre és/vagy termékpálya-együttműködésre alapozott kapacitásbővítő komplex, nagyobb léptékű fejlesztések megvalósulása.

 • Az energia-önellátás növelése és az energiafüggőség csökkentése, környezetbarát technológiák alkalmazása, az energiahatékonyság javítása, az energiaköltségek csökkentése, a megújuló energiaforrások előtérbe helyezése.

A támogatás maximális mértéke

1.célterület esetén

az alaptámogatás az összes elszámolható költség 50%-a

2.célterület A) pontja esetén

az alaptámogatás az összes elszámolható költség 50% -a

2.célterület B) pontja esetén

az alaptámogatás az összes elszámolható költség 70%-a

A rendelkezésre álló forrás összege

1. célterület (Mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása): maximum 5 milliárd Ft
2. célterület (Mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez kapcsolódó zöld beruházások támogatása): maximum 1 milliárd Ft

Több célterületre irányuló támogatási kérelem esetén az igényelhető támogatás együttesen maximum 5 milliárd Ft lehet.

Engedély,
- vagy bejelentés köteles építési tevékenység esetében a támogatási kérelemhez
- az engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentum,
- a hatósághoz benyújtott – a támogatást igénylő nevére szóló és a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott – építészeti-műszaki tervdokumentáció kötelezően csatolandóak, nem hiány pótolható jogosultsági kritériumok!  

Önállóan támogatható tevékenységek

 1. célterület  

Mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása
A) A TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti tevékenységekhez kapcsolódó, élelmiszer-feldolgozó borászati és takarmány előállító üzemek fejlesztése

 1. Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése:

 2. Borászati üzemek fejlesztése:

 3. Takarmány előállító üzemek fejlesztése (TEÁOR109)

B) Mezőgazdasági termékek egyéb típusú értéknövelését végző üzemek fejlesztése: mézkiszerelést, gyapjúfeldolgozást, kenderfeldolgozást trágyafeldolgozást folytató üzemek fejlesztése, illetve TEÁOR 10 vagy 11 besorolás szerinti tevékenységekhez4 kapcsolódó egyéb melléktermék feldolgozás

 1. célterület

Mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez kapcsolódó zöld beruházások támogatása

A) Energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó tevékenységek (minimálisan elvárt 10%-os hatékonyságjavulás teljesítése elvárt)
a) Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése (Utólagos külső hőszigetelés, külső nyílászáró-csere / korszerűsítés, hővisszanyerő szellőzés korszerűsítése, létesítése stb.);
b) Épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése (Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése, hőtermelők cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, hulladékhő hasznosítási lehetőségek kiaknázása stb.);
c) Világítási rendszerek korszerűsítése (Fényforrások, világítótestek cseréje. Kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek stb.);
d) Technológiai folyamatok, gépek, berendezések energetikai korszerűsítése (Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése.).

B) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

 • fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból

 • napkollektorok alkalmazása,

 • biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése,

 • geotermikus energia használata,

 • biogáz termelés,

 • anaerob, biogáz termeléssel együtt járó szennyvízkezelési technológia kialakítása (az üzemben keletkező szennyvíz vagy más szerves hulladék anaerob biogáztermeléssel együtt járó kezelése), -

 • napelemes rendszer kialakítása (beleértve a kapcsolódó energiatároló berendezést is),

 • szélenergia felhasználása.

A megújuló energiaforrást hasznosító technológiák szolgálhatják az élelmiszeripari- és/vagy borászati, takarmányipari. illetve egyéb mezőgazdasági tevékenységek ellátására/végzésére alkalmas, energiahatékonysági korszerűsítésre kerülő épület(ek) és technológiai berendezések hő és/vagy villamosenergia ellátását, de önálló beruházási elemek is lehetnek.

Pályázók köre

Mezőgazdasági termékek értéknövelését, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést és/vagy kapcsolódó zöld beruházást megvalósító azon vállalkozás, vállalkozásmérettől függetlenül, aki vagy amely:

 • Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel, és

 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik.

A felhívás keretében támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség.

A pályázat végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

A támogatási okirat véglegessé válásától számított legfeljebb 36 hónap.

Előleg lehívás és elszámolás

A támogatási döntésben meghatározott támogatási összeg legfeljebb 25 százalékáig, és legfeljebb 500 millió Ft-ig a kedvezményezett kérelemmel előleget igényelhet.

Kifizetési kérelmek tervezése

Jelen felhívás keretében egyszeri elszámolásra nincs lehetőség.

Többszöri elszámolás esetén:
A kedvezményezett legalább egy, legfeljebb négy kifizetési kérelmet és egy záró kifizetési kérelmet nyújthat be.
A kedvezményezett a támogatási döntés véglegessé válásától számított
- 12 hónapon belül a megítélt támogatás 10 %-át meghaladó mértékű támogatás elszámolására irányuló kifizetési kérelmet. Előleg igénybevétele esetén az előleg teljes összegével el kell számolni.
- 24 hónapon belül a megítélt támogatás 60 %-át elérő vagy meghaladó mértékű támogatás elszámolására irányuló kifizetési kérelmet,
- 36 hónapon belül a megítélt támogatás legalább 80 %-át elérő vagy meghaladó mértékű támogatás elszámolására irányuló kifizetési kérelmet köteles benyújtani.
A kifizetési kérelem határidőben történő benyújtásának elmulasztása jogosulatlan részvételnek minősül.

Forrás:
Feldolgozó üzemek komplex fejlesztésének támogatása | Közös Agrárpolitika (gov.hu)

A fenti rövid kivonattal Partnereink munkáját szeretnénk segíteni. Bármely továbbifelmerülő kérdés esetén kérjük lépjen velünk kapcsolatba.

 

Vissza a hírekhez

Technológiai partnereink

Altherm
Swedsteel
Hogslat
RCY
Wiefferink