Magyar English
MEGJELENTEK a feldolgozó üzemek fejlesztését célzó pályázatok max. 200 millió forint vissza nem térítendő támogatással
2024. június 20, csütörtök

KAP-RD04a-RD04b-2-24 pályázat
Alternconsult AltaLEDon csarnokvilágítás rendszer

Támogatás értéke

 • max. 200 millió forint vissza nem térítendő támogatás

Pályázat benyújtásának teljes időszaka

 • 2024. augusztus 13. – 2025. április 7

Benyújtási szakasz

 • 2024. augusztus 13. – 2024. augusztus 26.

Támogatás célja

 • Mezőgazdasági termékek értéknövelését, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó, az élelmiszer-feldolgozás vállalati hatékonyságának növelését előmozdító, továbbá a mezőgazdasági termékek értéknövelésével összefüggő fejlesztések megvalósulása.
 • Magasabb hozzáadott értékű termékek előállítását célzó, versenyképesebb vállalati, termelési és termékstruktúra kialakítását, optimalizálást elősegítő, valamint piaci keresletre és/vagy termékpálya-együttműködésre alapozott kapacitásbővítő fejlesztések megvalósulása.
 • Az energia-önellátás növelése és az energiafüggőség csökkentése, környezetbarát technológiák alkalmazása, az energiahatékonyság javítása, az energiaköltségek csökkentése, a megújuló energiaforrások előtérbe helyezése.                                              

A támogatás maximális mértéke

1.célterület esetén az alaptámogatás az összes elszámolható költség 50%-a
2.célterület A) pontja esetén az alaptámogatás az összes elszámolható költség 50% -a
2.célterület B) pontja esetén az alaptámogatás az összes elszámolható költség 70%-a

A rendelkezésre álló forrás összege

 • 1.célterület (Mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása): 45 Mrd Ft
 • 2.célterület (Mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez kapcsoló zöld beruházások támogatása): 5 Mrd Ft
Engedély, - vagy bejelentés köteles építési tevékenység esetében a támogatási kérelemhez
- az engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentum,
- a hatósághoz benyújtott – a támogatást igénylő nevére szóló és a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott – építészeti-műszaki tervdokumentáció kötelezően csatolandóak, nem hiány pótolható jogosultsági kritériumok! 

Önállóan támogatható tevékenységek

 1. célterület
 • Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése
 • Borászati üzemek fejlesztése
 • Takarmány előállító üzemek fejlesztése (TEÁOR109)
 • Mezőgazdasági termékek egyéb típusú értéknövelését végző üzemek fejlesztése: mézkiszerelést, gyapjúfeldolgozást, kenderfeldolgozást, trágyafeldolgozást folytató üzemek fejlesztése, illetve TEÁOR 10 vagy 11 besorolás szerinti tevékenységekhez4 kapcsolódó egyéb melléktermék feldolgozás
 1. célterület
 1. Energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó tevékenységek

 • Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése (Utólagos külső hőszigetelés, külső nyílászáró-csere / korszerűsítés, hővisszanyerő szellőzés korszerűsítése, létesítése stb.);
 • Épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése (Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése, hőtermelők cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, hulladékhő hasznosítási lehetőségek kiaknázása stb.);
 • Világítási rendszerek korszerűsítése (Fényforrások, világítótestek cseréje. Kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek stb.);
 • Technológiai folyamatok, gépek, berendezések energetikai korszerűsítése (Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése.).
 1. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

 • Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból,
 • napkollektorok alkalmazása,
 • biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése,
 • geotermikus energia használata,
 • biogáz termelés,
 • napelemes rendszer kialakítása (beleértve a kapcsolódó energiatároló berendezést is),
 • szélenergia felhasználása.
A megújuló energiaforrást hasznosító technológiák szolgálhatják az élelmiszeripari- és/vagy borászati, takarmányipari, illetve egyéb mezőgazdasági tevékenységek ellátására/végzésére alkalmas, energiahatékonysági korszerűsítésre kerülő épület(ek) és technológiai berendezések hő és/vagy villamosenergia ellátását, de önálló beruházási elemek is lehetnek.
 

Pályázók köre

 • Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel, és
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évvel rendelkező, mezőgazdasági termékek értéknövelését és/vagy a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést és/vagy kapcsolódó zöld beruházást megvalósító vállalkozás - vállalkozásmérettől függetlenül -.
 •  A felhívás keretében támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség.

Engedély, - vagy bejelentés köteles építési tevékenység esetében a támogatási kérelemhez

 • az engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentum,
 • a hatósághoz benyújtott – a támogatást igénylő nevére szóló és a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott – építészeti-műszaki tervdokumentáció kötelezően csatolandó.  

A művelet végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

A támogatási okirat véglegessé válásától számított legfeljebb 24 hónap.

Előleg lehívás és elszámolás

A támogatási okiratban meghatározott támogatási összeg 25 százalékáig, de legfeljebb 50 millió Ft-ig a kedvezményezett igényelheti. Egyszeri és többszöri elszámolásra is van lehetőség.

 

Feldolgozó üzemek fejlesztésének támogatása | Közös Agrárpolitika (gov.hu)

A fenti rövid kivonattal Partnereink munkáját szeretnénk segíteni. Bármely továbbifelmerülő kérdés esetén kérjük lépjen velünk kapcsolatba!

Vissza a hírekhez

Technológiai partnereink

Altherm
Swedsteel
Hogslat
RCY
Wiefferink