Magyar English
Megjelent a kertészeti üvegházakhoz, hűtőházakhoz kapcsolódó és post-harvest fejlesztési pályázat maximum 5 Mrd Ft vissza nem térítendő állami támogatással
2024. június 28, péntek
KAP-RD01a-RD01c-1-24

    

Támogatható tevékenységek köre

 • A kertészeti termelőtevékenységet szolgáló létesítmények építése, fejlesztése, korszerűsítése
 • Post-harvest fejlesztések
 • Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

1. értékelési szakasz
2024. szeptember 24. – 2024. október 7.
 

Pályázat benyújtásának teljes időszaka


2. benyújtási szakasz: 2024. október 8. – 2024. október 21.
3. benyújtási szakasz: 2025. április 22. – 2025. május 5.
4. benyújtási szakasz: 2025. május 6. – 2025. május 19.

Támogatás értéke

Maximum 5 Mrd Ft vissza nem térítendő állami támogatás

A támogatás maximális mértéke
mindkét célterület esetében az alaptámogatás az összes elszámolható költség 50%-a, az alábbi kivételekkel:
 • „a Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása” esetében a támogatás az összes elszámolható költség 70%-a,
 • Fiatal mezőgazdasági termelő számára 15%-kal megemelt támogatási intenzitás adható,
 • Gazdaságátadás esetén 15%-kal megemelt támogatási intenzitás adható az alaptámogatáshoz képest.
 • Az ökológiai gazdálkodást folytató kedvezményezett esetén 10%-kal megemelt támogatási intenzitás adható az alaptámogatáshoz képest (bizonyos feltételek mellett)
 • Kollektív beruházás esetén 10%-kal megemelt támogatási intenzitás adható az alaptámogatáshoz képest.

A rendelkezésre álló forrás összege

 • 1. célterület (Kertészeti ágazat fejlesztését szolgáló beruházások): 30 Mrd Ft
 • 2. célterület (Kertészeti ágazat fejlesztését szolgáló zöld beruházások): 20 Mrd Ft
 

Rendelkezésre álló időtartam

A művelet fizikai befejezésére a támogatási okirat véglegesség válásától számított legfeljebb 36 hónap.


Önállóan támogatható tevékenységek

 1. célterület
 • Kertészeti termelőtevékenységet szolgáló növényházak építése, korszerűsítése;
 • Kertészeti termelőtevékenységet szolgáló hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók, valamint a betakarítást követő áruvá készítést szolgáló létesítmények létrehozása, korszerűsítése;
 • A betakarítást követő áruvá készítést szolgáló eszközök beszerzése (növényházi, tárolási tevékenységhez kapcsolódó).
 1. célterület

1. Meglévő fóliaházak, üvegborítású növényházak, hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók, valamint a kapcsolódó létesítmények (szociális és kiszolgáló helyiségek) energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:

 • hőtechnikai adottságok javítása, hőveszteség csökkentése (utólagos külső hőszigetelés, külső nyílászáró-csere/korszerűsítés, hővisszanyerő szellőzés korszerűsítése, létesítése stb.);
 • fűtési, hűtési és használati meleg vízrendszerek korszerűsítése (fűtési, hűtési és használati meleg vízrendszerek korszerűsítése, hőtermelők cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, hulladékhő hasznosítási lehetőségek kiaknázása, termálvíz kísérő gáz hasznosítása stb.);
 • világítási rendszerek korszerűsítése (fényforrások, világítótestek cseréje. Kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek stb.);
 • az építmény funkciójának ellátásához szükséges, beépített technológiai rendszerek energetikai korszerűsítése, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése;
 • hűtőházak, hűtőtárolók vonatkozásában a szabályozott légterű tárolóként való hasznosítást lehetővé tevő korszerűsítés (gáztömör szigetelés, tárolóterek ajtóinak cseréje, szabályozott légterű tárolás technológiai berendezéseinek beszerzése/cseréje (nitrogén generátor, CO2 abszorber, vezérlés, tágulási tartályok, szelepek, összekötő elemek).
 1. Kertészeti ágazat fejlesztését szolgáló beruházások esetében a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása:

 1. geotermikus energia hasznosítása:
 • új termelő kút/rendszer fúrása és a kapcsolódó berendezések, gépészet, termál távvezeték, primer tárolást szolgáló puffertartály kiépítése,
 • a használt termálvíz kezelését szolgáló technológiák beszerzése és az elhelyezését szolgáló műveletek a geotermikus energiaellátás berendezéseinek korszerűsítése, új berendezések beszerzése. Meglévő geotermikus hőhasznosító rendszer hatékonyság-növelése, puffertartály, kaszkádrendszer, hőszivattyú, szerelvények, vezetékek kiépítése;
 • a geotermikus energiaellátás berendezéseinek korszerűsítése, új berendezések beszerzése. Meglévő geotermikus hőhasznosító rendszer hatékonyság-növelése, puffertartály,
 • vízfogyasztásmérő eszközök telepítése;
 1. egyéb megújuló energia hasznosítása:
 • napkollektorok alkalmazása használati meleg víz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából és/vagy fűtés rásegítésre;
 • amennyiben termálvízből már meglévő hőhasznosítás után kinyerhető hulladékhő nem áll rendelkezésre, földhő kinyerésére hőszivattyú alkalmazása alapfűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtés rásegítésre;
 • biomassza, azon belül mezőgazdasági fő és melléktermék, kertészeti és állattenyésztési melléktermék, energianövény, erdészeti fő és melléktermék, faipari és egyéb ipari hulladék és egyéb melléktermék felhasználása használati meleg víz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából és/vagy fűtés rásegítésre (kazánrendszer kiépítése);
 • napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából (beleértve a kapcsolódó energiatároló berendezést is);
 • biogáz hasznosítás a kertészeti termelőtevékenységet szolgáló épületek, technológiák energiaellátása céljából.
 

Kedvezményezettek köre

1. Mezőgazdasági termelők, amennyiben igazolják, hogy:
a) A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, - az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben legalább 10 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek.
Családi mezőgazdasági társaság (CSMT) esetében - amennyiben a CSMT teljes lezárt üzleti évvel még nem rendelkezik - CSMT-ben részt vevő tagok legalább 50%-ának vonatkozásában igazolni kell a legalább 10 000 euró értékű üzemmérettel való rendelkezést.

b) A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben árbevételük legalább 40%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.
Családi mezőgazdasági társaság (CSMT) esetében - amennyiben a CSMT teljes lezárt üzleti évvel még nem rendelkezik - a CSMT-ben részt vevő tagoknak a támogatási kérelem benyújtását megelőző, - vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal - az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozó árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 40%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon.
 1. Kollektív beruházás keretében is van lehetőség.
 2. Gyógynövénytermesztéshez kapcsolódóan integrátori, vagy feldolgozói tevékenységet folytató vállalkozások, amennyiben az alábbi feltételek mindegyikének megfelelnek:
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben:
  • gyógynövénytermék előállítási tevékenységből származó árbevételük az összes árbevételük 40%-t meghaladja és
  • tevékenységüket legalább 3 termeltetési és/vagy felvásárlási szerződéssel igazolt partner közreműködésével valósítják meg.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

Előleg lehívás és elszámolás

A támogatási okiratban meghatározott támogatási összeg legfeljebb 25 százalékáig, de legfeljebb 500 millió Ft-ig a kedvezményezett kérelemmel előleget igényelhet. Egyszeri elszámolásra jelen felhívás esetén nincs lehetőség. Többszöri elszámolás lehetséges.

A fenti rövid kivonattal Partnereink munkáját szeretnénk segíteni. Bármely továbbifelmerülő kérdés esetén kérjük lépjen velünk kapcsolatba.

Forrás:
Kertészeti üvegházakhoz, hűtőházakhoz kapcsolódó, és post-harvest fejlesztések támogatása | Közös Agrárpolitika (gov.hu)

 
Vissza a hírekhez

Technológiai partnereink

Altherm
Swedsteel
Hogslat
RCY
Wiefferink